Wat is een normaal rendement?

Wat is een normaal rendement? Dat is een goede vraag met een uitvoerig antwoord. Het ligt er maar helemaal aan waar je in investeert, wat de investeringsperiode is en of er een hefboomwerking van toepassing is. Hieronder een overzichtje van wat “normaal” is voor de verschillende beleggingsvormen.

Wat is normaal?

Om een globaal antwoord is te kunnen geven wat “normaal” hebben we natuurlijk wat kaders nodig. Hier bekijken we periodes van minimaal 10 jaar (en langer waar mogelijk) voor verschillende veel voorkomende beleggingsvormen. Hou er rekening mee dat dit een appels met peren vergelijking is. Hier doel hier is ook alleen om een globaal idee te geven. Variaties naar boven en beneden zijn er natuurlijk altijd.

In deze post bekijken we het rendement van:

 • AEX – De Amsterdamse aandelen markt (met en zonder dividend);
 • S&P500 – De Amerikaanse beurs van de grootste 500 bedrijven (met en zonder dividend);
 • Verschillende ETF’s/Index Fondsen;
 • Dividend Groei Aandelen;
 • Vastgoed;
 • Crowdfunding;
 • Obligaties (van overheden en bedrijven); en,
 • Sparen.
Wat is een normaal rendement?
Wat is een normaal rendement?

AEX Rendement

De AEX begon op 4 maart 1983 met toe de tijd een waarde van 100 gulden (€45.83). Op 31 december 2017 staat de AEX op €544.38. Dit is een rendement van gemiddeld ongeveer 7.4% per jaar (ex dividend) over de afgelopen bijna 34 jaar.

Stel dat je het dividend allemaal zou herbeleggen, dan kom je uit op gemiddeld ongeveer 10.75% in de periode van 4 maart 1983 tot 1 januari 2016. Let op, de waardestijging is voor inflatie! Deze was 1.9% gemiddeld per jaar voor dezelfde periode.

Nu zat er in deze periode twee keer een goede bubbel en een paar stevige crisis. Kortom, de aanhouder wint! Kopen en vasthouden is zeker interessant.

S&P500 Rendement

In dezelfde periode als the AEX steeg de S&P500 (de grootste 500 Amerikaanse bedrijven) met gemiddeld ongeveer 8.3% (ex dividend). Dit is dus wat hoger dan de AEX. Als je het dividend meeneemt komt je op een gemiddeld jaarlijks rendement van 10.9%. Ongeveer gelijk aan die van de AEX.

Beide getallen zijn weer zonder inflatie correctie. Met inflatie correctie (die van de VS dan wel te verstaan) zijn de getallen 5.4% en 8.0% respectievelijk.

ETF’s/Index Fondsen

Hier een paar voorbeelden van verschillende ETF’s/index fondsen van verschillende partijen. De periodes zijn iets wat verschillend, maar liggen globaal tussen 2008-2018 voor Meesman en Vanguard en 2009-2018 voor iShares. Cijfers zijn wederom zonder inflatie correctie.

 • Meesman Wereld jaarlijkse gemiddelde rendement: 8.75% (inclusief kosten)
 • Vanguard World (VT) jaarlijkse gemiddelde rendement: 7% (inclusief kosten)
 • Blackrock iShares World jaarlijkse gemiddelde rendement: 9.5% (inclusief kosten)

Deze percentages liggen aardig in lijn met het lang jarig gemiddelde van de twee eerder genoemde indexen (AEX en S&P). Met als opmerking dat de start van deze periodes tijdens of net aan het einde van de laatste grote crisis was. Dit verklaart het relatief hoge rendement van de iShares.

Dividend Groei Aandelen

In dit stuk over dividend groei aandelen kan je zien wat het effect is van dividend op de lange termijn, en de extra vermogensgroei die het creëert. Op basis van de gepubliceerde grafiek, welke een periode laat zien van 1972-2013, is er een significant verschil tussen alle dividend betalende bedrijven in de S&P index, en de bedrijven die hun dividend ieder jaar hebben laten groeien.

Op basis van de 41 jaar die bekeken is zijn de gemiddelde percentage als volgt (zonder inflatie correctie):

 • S&P 500: 9.5% (inclusief alle dividend betalers, oranje lijn)
 • S&P 500: 10.5% (inclusief alle dividend groei aandelen en startende dividend betalers, paarse lijn)

Het verschil tussen 9.5 en 10.5% lijkt niet groot, maar over 43 is dit in financieel voordeel enorm. Ongeveer een factor 1.5 meer voor de 10.5% renderende dividend investeringen.

Vastgoed

Zonder al te diep op te materie in te gaan kan ik uit eigen ervaring melden dat het netto rendement van vastgoed, zonder hefboomwerking van een hypotheek, zo rond de 4-6% uit komt (voor regulier particulier verhuur). Dit is zeer afhankelijk van de aanschafprijs en (eventuele stijging van) de huurpenningen.

Met hefboomwerking, en afhankelijk van het soort vastgoed (commercieel, kamerverhuur, etc.), zijn rendementen tussen 7 en 15% zeker mogelijk. Het is vaak wel zo dat hoe grote de hefboomwerking hoe groter het risico. Een tijdje leegstand (denk Airbnb tijdens de Covid19 beperkingen), schade of noodreparatie kan je met een grote hefboomwerking zo een negatief rendement op leveren voor een bepaald jaar.

De bovengenoemde rendementen zijn totaal rendement door verhuur over minimaal +5 jaar (inclusief reserveringen voor onderhoud), zonder noemenswaardige problemen (b.v. storm schade, schade door huurders, grote renovaties, etc.). Ook niet meegenomen is de eventuele waardestijging (of daling) van het vastgoed, dit kan je totaal rendement vaak nog (flink) extra laten groeien.

Geen zin in fysiek vastgoed? Je kan altijd nog in Real Estate Investment Trusts (REIT’s) investeren. Dit zijn beurs genoteerde beleggingen die vaak maandelijks (en soms per kwartaal) dividend uitbetalen. In dit bericht kan je lezen dat de index die alle REIT’s in de VS volgt een totaal rendement heeft behaald van 9.72% sinds 1972. Het rendement is ook relatief stabiel in de tijd, dit in vergelijking met aandelen. Dit komt door de aard van het vastgoed, we blijven woningen en bedrijfsruimtes nodig hebben, ook in tijden van crisis.

Crowdfunding

Het fenomeen crowdfunding bestaat nog niet zo lang. In ieder geval niet op de commerciële manier waarop verschillende partijen nu werken. Geldvoorelkaar.nl heeft een tijdje geleden een overzicht gepresenteerd (link werkt helaas niet meer) van hoe de verschillend projecten het doen op hun platform. Hierbij staat de volgende uitleg: “Belangrijkste gegevens uit deze cijfers zijn het gemiddeld bruto rendement van 7,66%. Actueel netto rendement is 5,3% (na kosten en na volledig afboeken huidige default).” 

Deze cijfers zijn van de afgelopen 5-6 jaar en geldt voor alle projecten samen. In theorie zou je dus een maximaal rendement van 7-8% moeten kunnen halen, mits je er geen betalingsproblemen ontstaan. Realistischer lijkt een percentage van tussen de 5-6% afhankelijk van het aantal defaults in je portfolio. Lager (en zelfs negatief rendement) is natuurlijk ook mogelijk als je een minder goede spreiding hebt met relatief veel defaults.

Obligaties

Rentes op Nederlandse 10 jaar staatsobligaties zijn gezakt van ongeveer 9% in de jaren 1990 tot minder dan 1% in het afgelopen jaar. Dat is nogal een grote daling. Echter, op moment van schrijven is de 10 jaar staats obligatie van Turkije gestegen tot meer dan 20%! Met bijbehorend risico natuurlijk.

Bedrijfsobligaties kunnen ook een grote spreiding hebben. Kijk maar eens op deze site voor Britse obligatieleningen. Hier zie je een variatie van 2-15%, afhankelijk van de risico’s en looptijd. De meeste zitten echter in de categorie van 4-9%.

Net als met aandelen kan je obligaties ook aankopen als een ETF. Ook hierbij heb je veel keus. Dus wederom, voor het idee, hier een aantal obligatie pakketjes en bijbehorend rendement voor de lange(re) termijn. Hierbij moet wel vermeld worden dat de rentes voor veel (staats)leningen continue zijn gezakt in de afgelopen decennia.

Sparen

Spaarrentes in Nederland op een “gewone spaarrekening” waren nog 4,5-5% in de begin jaren 90. Deze zijn inmiddels tot (bijna) 0 gedaald. Deposito’s geven vaak nog wat meer rente, maar ook daar liggen de percentages rond de 1-2% op dit moment. Over het algemeen zijn de rentes bij Nederlandse banken wat lager dan bij buitenlandse banken. Hier geldt ook weer, meer risico geeft een hoger rendement. Voor zover je van “rendement” mag spreken met sparen.

Disclaimer?

In het verleden behaalde rendementen zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar dit geeft je hopelijk een beetje een beeld van wat “normaal” was over de afgelopen decennia. Deze post is geen aanbeveling om de beleggingen die hier zijn weergegeven te kopen! Doe je eigen onderzoek voordat je beslist om te investeren.